Návšteva z Univerzity of Patras, Grécko

V dňoch od 16. 5. do 20. 5. 2016 privítala Katedra riadiacich a informačných systémov vzácneho zahraničného hosťa, prof. Petra P. Groumposa z University of Patras, Grécko. Pán profesor je jedným z popredných odborníkov na fuzzy kognitívne mapy. Jeho tím sa venuje viacerým aplikačným oblastiam – technickým, medicínskym, poľnohospodárskym aj environmentálnym.
 
Pán profesor si so záujmom prezrel laboratóriá katedry a vyjadril sa o nich veľmi pochvalne. Pre katedru a ostatných záujemcov z fakulty si pripravil aj zaujímavú prednášku, kde využitie fuzzy kognitívnych máp ilustroval na viacerých príkladoch z praxe (jeden bol aj z oblasti vinárstva! :)).
 
Prehliadka laboratórií KRIS     
 
Pána profesora prijal aj vedúci katedry, prof. Spalek spolu s ďalšími kolegami z vedenia katedry. Na krátkom stretnutí spolu prediskutovali možnosti budúcej odbornej a projektovej spolupráce.
 
Privítanie prof. Groumposa vedúcim KRIS     
 
 

Doplnkové informácie