Cena Literárneho fondu 2014

  • Vytlačiť

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013  v kategórii prírodné a technické vedy našim kolegom - prof. Ing. Karolovi Rástočnému, PhD. a doc. Ing. Jurajovi Ždánskemu, PhD. za dielo Riadiace systémy so safety PLC. Cena za vedeckú a odbornú literatúru je prejavom verejného uznania za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo odborného diela a udeľuje ju na návrh poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu. Ocenení kolegovia si cenu prevzali počas slávnostného odovzdávania ocenení dňa 25.9.2014.

Obom kolegom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci.