KRIS pomohla Žilinskej univerzite získať ocenenie týždenníka TREND

  • Vytlačiť

Katedra riadiacich a informačných systémov (KRIS) je na Slovensku jediným univerzitným pracoviskom, ktoré sa systematicky venuje analýze a syntéze riadiacich systémov pre bezpečnostne kritické procesy, vrátane dopravných.

Vďaka tomu portfóliu KRIS sa spoločnosť Siemens, s.r.o. rozhodla umiestniť v Žiline svoje medzinárodné špecializované pracovisko IC MOL RA CoC Žilina (Infrastructure & Cities Sector - Mobility and Logistics - Rail - Center of Competence).

Spolupráca KRIS s Kompetenčným centrom IC MOL RA sa realizuje v oblastiach:

•       prevádzky železničnej dopravy

•       bezpečnosti a riadenia železničnej dopravy            

KRIS týmto významne prispela k nedávnemu úspechu ŽU, keď univerzita získala prestížne ocenenie týždenníka TREND za spoluprácu s praxou (viď tlačovú správu).

KRIS v súčasnosti spolupracuje so spoločnosťou Siemens, s.r.o. aj pri zavádzaní systému SIMIS W SK do prevádzky ŽSR (tieto systémy sú nasadzované najmä na trati Bratislava - Žilina) a pri zabezpečovaní kurzov z oblasti priemyselných aplikácií riadiacich systémov na báze safety PLC.

Tlačová správa