Spolupráca s ABB

Na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity sa v poslednom období rieši otázka vybavenia laboratória robotiky. ABB poskytla tejto fakulte softvér RobotStudio, vďaka ktorému sa môžu študenti učiť offline programovanie priemyselných robotov a priblížiť sa tak skutočným problémom, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. ABB poskytla pedagógom aj bezplatné školenie, aby sa softvér naučili dokonale ovládať.

 "Tento rok bolo vyškolených 6 študentov a na budúci rok si predmet zapísalo už 25," povedal Ing. Vojtech Šimák, PhD. z Katedry riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

Tlačová správa

Doplnkové informácie