Šablóny záverečných prác

  • Vytlačiť

Pri písaní záverečných prác odporúčame študentom použiť šablóny pripravené pre použitie textového editora MS Word 2007, 2010, 2013 a 2017.

Šablóna bakalárskej práce Návod na použitie 
Šablóna diplomovej práce Návod na použitie 

Súčasťou uvedených šablón je aj použitie bibliografického štýlu ISO 690 Sqare Extension. Jeho definícia spolus dávkovým súborom, ktorý zabezpečí inštaláciu štýlu do prostredia MS Word je v súbore MS biblio style.rar. Súbor odporúčame uložiť do počítača a po rozbalení archívneho RAR súboru spustiť dávkový súbor install.bat.

Alternatívne možno použiť na písanie záverečnej práce textový editor LaTeX. Súbory potrebné pre prácu v tomto textovom editore vrátane šablóny možno nájsť na tomto odkaze, detailný návod na použitie šablóny je uvedený v dokumente na tomto odkaze.

Prípadní záujemcovia o textový editor LaTeX pre prostredie Windows, môžu potrebné súbory nájsť na tomto odkaze.