Bubeníková Emília, Ing. PhD.

Kontakty

Obrázok kontaktu

odborná asistentka

Adresa:
AB 218
laboratórium AB 317

Telefónne číslo: +421 41 513 3344

Kontaktný formulár

Odoslať e-mail. Všetky polia označené * sú povinné.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Oddelenie komunikačných a informačných systémov

Oblasti vedeckého záujmu Analýza a syntéza riadiacich systémov. Spracovanie signálov a informácií. E-learning.

Pedagogické aktivity (posledných 5 rokov) Vedenie cvičení z predmetov: o Teória informácií a signálov o Teória automatického riadenia I o Algoritmizácia úloh o Číslicové spracovanie signálov o Bakalársky projekt o Informačné systémy I Vedenie prednášok z predmetu: o Teória automatického riadenia I

Projekty • ITMS 26110230004: Systematizácia transferu pokrokových technológií medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím 2007-2013 - projekt EÚ OP Vzdelávanie - riešiteľ • ITMS 26220220089 OPVaV-2009/2.2/03-SORO: Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky". projekt EÚ OP Veda a výskum – riešiteľ • VV_VEGA13 – 1/0023/08 Teoretický aparát na analýzu a hodnotenie rizík telematických systémov v doprave - riešiteľ • KEGA 057/06/00 Inovácia metodiky laboratórnej výučby na báze modelovania a simulácie v programovom prostredí Matlab v kombinácií s výučbovými modelmi do oblasti e-learningu – riešiteľ • Názov: KEGA 1/07/104 Informačný systém pre podporu spolupráce technických univerzít s praxou (2006) - riešiteľ • 2003SP20/028 01 04 Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní - riešiteľ

Doplnkové informácie