Šimák Vojtech, doc. Ing. PhD.

Kontakty

Obrázok kontaktu

odborný asistent

Adresa:
AB 216

Kontaktný formulár

Odoslať e-mail. Všetky polia označené * sú povinné.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Oddelenie automatizačných a signalizačných systémov

Publikácie
 
2005
[1] ŠIMÁK, Vojtech - JANOTA, Aleš: Introduction to camera-based monitoring of traffic situation. In: Zborník 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. (s. 215 – 218) . Žilina: 27. – 29. jún 2005. ISBN 80-8070-415-5
[2] JANOTA, Aleš – ŠIMÁK, Vojtech: Modelovanie hybridných radičov automatizovaných vozidiel. In: Horizonty dopravy. č. 2 / 2005. s. 3-8. ISSN 1210-0978
 
2006
[3] ŠIMÁK, Vojtech - MICHULEK, Tomáš: Stereovision applied to virtual robot control. In: Proc. of the 6th International Conference ELEKTRO 2006, Žilina: 23. – 24. máj 2006, (s. 198 – 199) ISBN 80-8070-544-5
[4] ŠIMÁK, Vojtech: Využitie spracovania obrazu na riadenie robota. Kybernetika a informatika medzinárodná konferencia SSKI Zborník abstraktov, Michalovce: 28. – 30.  jún 2006 , (s. 88 – 89) ISBN 80-227-2431-9
[5] ŠIMÁK, Vojtech – KAPUSTA, Peter – CAPÁK, Ján: Tvorba výukového modelu pre prostredie MATLAB. In: Technical Computing Prague 2006. In: 14th Annual Conference Proceeding, Praha ČR: 26 október 2006, Päť strán na CD nosiči, ISBN 80-7080-616-8.
 
2007
[6] ŠIMÁK, Vojtech: Využitie spracovania obrazu na riadenie motorového vozidla. Sborník příspěvků workshopu, Zvůle 27. – 29. august 2007, (s. 186 – 189) ISBN 978–80–214–3468–4
[7] ŠIMÁK, Vojtech – VISALA, Arto: Camera based road tracking. International workshop control and information technology IWCIT 2007, Ostrava: 6. – 7. september 2007, (s. 147 – 150) ISBN 978–80–248–1567–1
[8] MICHULEK, Tomáš – ŠIMÁK, Vojtech – CAPÁK, Ján: Six legged walking robot simulation and control, Communications 1 / 2007, (s. 38 – 42) ISSN 1335–4205
[9] ŠIMÁK, Vojtech: Computer vision based UGV steering, Business process optimisation Vol.3, No 2, 2007 (s. 63 – 77) ISBN 978-80-89333-01-1
 
2008
[10] MACEK, Peter - ŠIMÁK, Vojtech - ROFÁR, Ján - MIČIETA, Branislav: Aplikácie nových automatizačných technológií v laboratóriu automatizácie a simulácie procesov vo výrobe. In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 12, č. 1-A (2008), s. 317-320.
[11] ŠIMÁK, Vojtech: Faster approaches in industrial image processing. In: Metody i techniki zarządzania. Rocznik II : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. - ISBN 978-83-60714-32-4. - S. 317-320.
[12] ŠIMÁK, Vojtech: Analýza tvaru prvkov na základe rozpoznávania obrazu. In: InvEnt 2008 : Nové trendy v oblasti priemyselného inžinierstva : medzinárodná konferencia doktorandov, Belušské Slatiny, 21.-22.5.2008 : Slovenské centrum produktivity, 2008. - ISBN 978-80-89333-02-8. - S. 214-217
 
2009
[13] ŠIMÁK, Vojtech: Priemyselé aplikácie analýzy obrazu. In: InvEnt 2009 : Priemyselné inžinierstvo v dimenziách EÚ : medzinárodná konferencia doktorandov, Jasná, 24.-26.5.2009 : Slovenské centrum produktivity, 2009. - ISBN 978-80-89333-07-3. - S. 252-255
[14] HRBČEK, Jozef - ŠIMÁK, Vojtech, ŽDÁNSKY, J.: Using Hybrid Systems modeling to Design a ventilation System in Road Tunnel. In: Technical computing Prague: 17th annual conference proceedings : Kongresové centrum ČVUT, Prague, November 19, 2009. Humusoft, 2009, p.37 and CD, ISBN 978-80-7080-733-0
[15] ŠIMÁK, Vojtech - HRBČEK, Jozef: Road recognition in MATLAB enviroment. In: Technical computing Prague: 17th annual conference proceedings: Kongresové centrum ČVUT, Prague, November 19, 2009. Humusoft, 2009, p.97 and CD, ISBN 978-80-7080-733-0
 
2010
[16] HRBČEK, Jozef - SPALEK, Juraj - ŠIMÁK, Vojtech: Process Model and Implementation the Multivariable Model Predictive Control to Ventilation System, 8th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, CD, p. 211-214, Herľany, Slovakia, January 28-30, 2010, IEEE Catalog Number: CFP1008E-CDR, ISBN 978-1-4244-6423-4
[17] ŠIMÁK, Vojtech - HRBČEK, Jozef - PIRNÍK, Rastislav: Traffic flow videodetection, International conference KYBERNETIKA A INFORMATIKA ´10, Vyšná Boca, Slovakia, February 10-13, 2010, ISBN 978-80-227-3241-3
[18] HRBČEK, Jozef - ŠIMÁK, Vojtech - JANOTA, Aleš: Using Predictive Controller to Control a Nonlinear system, Communications, ISSN 1335-4205 - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 112-115.
[19] HRBČEK, Jozef - SPALEK, Juraj - ŠIMÁK, Vojtech: Mathematical description of tunnel systems for the purpose of design the predictive algorithm, Acta Electrotechnica et Informatica,  2010 (v tlači)
 
2011
[20] HRBČEK, Jozef - ŠIMÁK, Vojtech: Implementation of multi-dimensional model predictive control for critical process with stochastic behavior 2011. In: Advanced model predictive control : InTech, 2011. - ISBN 978-953-307-298-2. - S. 109-124.
[21] PIRNÍK, Rastislav - BUBENÍKOVÁ, E. - ŠIMÁK, Vojtech - RÁSTOČNÝ, K.: Laboratóriá centra excelentnosti pre inteligentné dopravné systémy a služby na katedre RIS-EF 2011.In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 451-454.
[22] ŠIMÁK, Vojtech - HRBČEK, Jozef - ŽDÁNSKY, J.: Modular approach during on-board unit development 2011. In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 2 (2011), s. 139-143.
 
2012
[23] ŠIMÁK, Vojtech – NEMEC, Dušan – HRBČEK, Jozef: Calculation of robot position utilizing accelerometers in non-inertial frame of reference. In: Proc. of 9th international conference ELEKTRO 2012, May 21 - 22, 2012, IEEE Catalog Number: CFP1248S-ART, ISBN 978-1-4673-1179-3, p. 373 – 376.
 
2013
[24] ŠIMÁK, Vojtech – JANOTA, Aleš: Robotické systémy. Návody na cvičenia, EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2013, ISBN 978-80-554-0802-6, 6.1 AH. (v slovenčine)
[25] HRBČEK, Jozef – ŠIMÁK, Vojtech – PEKÁR, Ľubomír: Creating the model of real actuator for the purpose of design the controller. In: ATP Journal Plus: Riadenie dopravných a priemyselných procesov, recenzované periodikum vedeckých a inžinierskych publikácií, č. 2, 2013, ISSN 1336-5010, p. 62-67. (v angličine)
[26] ŠIMÁK, Vojtech – NEMEC, Dušan – HRBČEK, Jozef – BUBENÍKOVÁ, Emília: Lineárne riadenie prirodzene nestabilného systému s použitím PID regulátora, In: ATP Journal Plus: Riadenie dopravných a priemyselných procesov, recenzované periodikum vedeckých a inžinierskych publikácií, č. 2, 2013, ISSN 1336-5010, p. 62-67. (v slovenčine)
[27] HRBČEK, Jozef – ŠIMÁK, Vojtech – SPALEK, Juraj – NEMEC, Dušan: Comparison of different approaches to predict air pollution inside the tunnel tube. In: Archives of Transport System Telematics, Vol. 6, Issue 4, November 2013, p. 8-12  , ISSN: 1899-8208. (v angličtine) Publikovaný aj abstrakt v zborníku Transport Systems Telematics - TST'13, Katowice: Silesian University of Technology, 2013. ISBN 978-83-927504-5-1, p. 40 (v angličtine)
[28] ŠIMÁK, Vojtech – NEMEC, Dušan – HRBČEK, Jozef – JANOTA, Aleš: Inertial navigation: Improving precision and speed of Euler angles computing from MEMS gyroscope data. In: TST 2013, CCIS 395 Communications in Computer and Information Science) 395, Springer, Heidelberg, 2013, DOI: 10.1007/978-3-642-41647-7_6, ISBN 978-3-642-41646-0,  ISSN 1865-0929, p. 163-170. (v angličtine)
[29] ŠIMÁK, Vojtech – NEMEC, Dušan – HRBČEK, Jozef – BUBENÍKOVÁ, Emília: Lineárne riadenie prirodzene nestabilného systému s použitím PID regulátora, In: Proc. of: SKAKaI 2013, recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR, Rajecké Teplice, Slovenská republika, 11. - 13. 9. 2013, Žilinská univerzita. ISBN 978-80-554-0746-3 (v angličtine)
[30] HRBČEK, Jozef – ŠIMÁK, Vojtech – NEMEC, Dušan: Parametric Identification of Road Tunnel System. In: Proc. of: SKAKaI 2013, recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR, Rajecké Teplice, Slovenská republika, 11. - 13. 9. 2013, Žilinská univerzita. ISBN 978-80-554-0746-3 (v angličtine)
 
2014
[
31] ŠIMÁK, Vojtech - HRBČEK, Jozef - JANOTA, Aleš - PIRNÍK, Rastislav : Implementation of artificial intelligence tools to an industrial controller., In: Archives of transport system telematics, Vol. 7, issue 32014, ISSN 1899-8208, p. 47 - 51. (v angličtine)
[32] HRBČEK, Jozef - ŠIMÁK, Vojtech - JANOTA, Aleš - PIRNÍK, Rastislav: Tunnel central control system enhanced with modern control approaches , In: Archives of transport system telematics, Vol. 7, issue 32014, ISSN 1899-8208, p. 3 - 7. (v angličtine)
[33] JANOTA, Aleš  - ŠIMÁK, Vojtech - HRBČEK, Jozef: Learning Search Algorithms: An Educational View, In: The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav, Vol. 8, No. 4, DOI: 10.12716/1001.08.04.112014, ISSN 2083-6473, ISSN 2083-6481 (electronic version), p. 565 - 570. (v angličtine)
[34] HRBČEK, Jozef - ŠIMÁK, Vojtech - JANOTA, Aleš: Predictive control of radial rotor vibrations, In: World transport and technological machinery: the scholarly journal, No. 1 (44), 2014, ISSN 2073-7432, p. 83 - 89. (v angličtine)
[35] HRBČEK, Jozef - ŠIMÁK, Vojtech: Controller Design for Nonlinear Stochastic System with Time Delay and Constraints, In: ELEKTRO 2014 [elektronický zdroj] : proceedings of 10th international conference : Slovakia, May 19-20, 2014., Scopus, 2014, ISBN 978-1-4799-3720-2, p. 441 - 445. (v angličtine)
[36] ŠIMÁK, Vojtech - NEMEC, Dušan - HRBČEK, Jozef: Linear Control of Naturally Unstable System Using PID Regulator, In: ELEKTRO 2014 [elektronický zdroj] : proceedings of 10th international conference : Slovakia, May 19-20, 2014., Scopus, 2014, ISBN 978-1-4799-3720-2, p. 494 - 499. (v angličtine)
 
2015
[37] JANOTA, Aleš – FRANEKOVÁ, Mária – HOLEČKO, Peter – HRBČEK, Jozef – PIRNÍK, Rastislav, PŘIBYL – Ondřej, PŘIBYL – Pavel, SPALEK – Juraj, ŠIMÁK – Vojtech, VESTENICKÝ – Peter: Aplikovaná telematika, EDIS, Žilinská univerzita v Žiline, 2015, ISBN 978-80-554-1037-1, 512  pp. (v slovenčine a češtine)
[38] PIRNÍK, Rastislav  – HOLEČKO , Peter  – ŠIMÁK , Vojtech  – HRBČEK , Jozef  – MIKLÓŠIK , Igor – SPALEK, Juraj : Aplikovaná telematika: vybrané kapitoly I, EDIS, Žilinská univerzita v Žiline,2015, ISBN 978-80-554-0976-4, (v slovenčine)
[39] JANOTA, Aleš – ŠIMÁK, Vojtech  – NEMEC, Dušan – HRBČEK, Jozef: Improving the precision and speed of Euler angles computing from low-cost rotation sensor data, In: Sensors, vol. 15, no. 3, 2015, ISSN 1424-8220, p. 7016 - 7039. (v angličtine)
 

Doplnkové informácie