Rástočný Karol, prof. Ing. PhD.

Kontakty

Obrázok kontaktu

profesor, vedúci oddelenia

Adresa:
AB 221

Telefónne číslo: +421 41 513 3320

Kontaktný formulár

Odoslať e-mail. Všetky polia označené * sú povinné.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Oddelenie Automatizačných a signalizačných systémov

Odborná špecializácia:

  • Analýza rizík bezpečnostne relevantných riadiacich systémov
  • Analýza bezpečnosti bezpečnostne relevantných riadiacich systémov
  • Železničné zabezpečovacie systémy

Vyučované predmety: Spoľahlivosť a bezpečnosť riadiacich systémov, Analýzy bezpečnosti riadiacich systémov, Zabezpečovacie systémy, Objektovo orientovaný vývoj systémov

Publikácie Databázový záznam Univerzitnej knižnice ŽU

Zahradník, J.; Rástočný, K.; Kunhart, M.: Bezpečnosť železničných zabezpečovacích systémov icon_pdf1
Zahradník, J.; Rástočný, K.: Aplikácie železničných zabezpečovacích systémov icon_pdf1

Rástočný, K.; Nagy, P.; Mikulski, J.; Białoń, A.; Młyńczak, J.: Prvky zabezpečovacích systémov icon_pdf1

Rástočný, K.; Ždánsky, J.: Riadiace systémy safety PLC icon_pdf1

Franeková, M., Rástočný, K.: Kryptografia v bezpečnostne relevantných systémoch icon_pdf1


Účasť na projektoch (za posledných 5 rokov) • 6. RP: Safer European Level Crossing Appraisal and Technology. MVST/SELCAT, koordinátor: prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder, Dr.h.c. (TU Braunschweig), 2006 – 2008 , (riešiteľ) • Projekt VEGA: Matematicko grafické modelovanie bezpečnostných vlastností bezpečnostne kritických riadiacich systémov (Mathematical-graphic modelling of safety attributes of safety-critical control systems). No. 1/0040/08, 2008-2010, (zodpovedný riešiteľ) • Projekt APVV: Univerzálny inteligentný radič riadenia cestnej dopravy. No. APVT-20-P00705, 2005 – 2008, (zodpovedný riešiteľ) • Projekt APVV: Slovensko poľská medzinárodná vedecko-technická spolupráca: Posudzovanie bezpečnosti železničných zabezpečovacích systémov (The safety assessment of the railway signalling systems). 2010-2011, (zodpovedný riešiteľ) • Hodnotenie bezpečnosti traťového zabezpečovacieho zariadenia EAH-08. Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. 1/2010 medzi SignalBau Přerov a ŽU v Žiline. 2010-2011, (zodpovedný riešiteľ) • Verifikace algoritmů IRI. Projekt č. P-103-0002/08 a projekt č. P-103-0010/09 pre AŽD Praha, s.r.o., Závod Technika-Výzkum a vývoj, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10. 2008-2009, (zodpovedný riešiteľ) • Posúdenie bezpečnosti systému MODEST-APPOLO. Projekt č. P-103-0021/08 pre První Signální, a. s., Ostrava. 2008, (zodpovedný riešiteľ) • Posúdenie bezpečnosti počítača osí BO 2.3. Projekt č. P-103-0017/09 pre PLOTEX, Martin. 2009, (zodpovedný riešiteľ) • Posúdenie bezpečnosti zariadenia BUES 2000. Projekt č. P-103-0021/09 pre Scheidt&Bachmann Slovensko s.r.o., Žilina. 2009,(zodpovedný riešiteľ) • Rozšírenie existujúceho celkového posudku pre elektronické stavadlá na Slovensku. Projekty č. P-103-0007/09, P-103-0015/10 pre SIEMENS AG, Wien, Österreich. 2009-2010, (zodpovedný riešiteľ) • RBC ETCS: UML – výber nástroja. Projekt č. P-103-0019/10 pre AŽD Praha, s.r.o., Závod Technika-Výzkum a vývoj, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10. 2010, (zodpovedný riešiteľ) • RBC ETCS: UML – metodika tvorby modelu funkčného správania sa RBC ETCS. Projekt č. P-103-0019/10 pre AŽD Praha, s.r.o., Závod Technika-Výzkum a vývoj, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10. 2010, (zodpovedný riešiteľ) • RBC ETCS: Správa o hodnotení procesu tvorby modelu funkčného správania sa RBCC – časť analýza. Projekt č. P-103-0006/11 pre AŽD Praha, s.r.o., Závod Technika-Výzkum a vývoj, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10. 2011, (zodpovedný riešiteľ) • Projekt agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ: Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy, ITMS 26220120028. (riešiteľ aktivity 1.2)

Doplnkové informácie