Janota Aleš, prof. Ing. PhD., EurIng

Kontakty

Obrázok kontaktu

profesor, poverený vedúci katedry

Adresa:
AB 223

Kontaktný formulár

Odoslať e-mail. Všetky polia označené * sú povinné.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Definícia oblasti odborného záujmu umelá inteligencia, inteligentné dopravné systémy, senzorová technika, robotika

Vyučované predmety Umelá inteligencia, Inteligentné dopravné systémy, Senzorová technika, Objektovo orientovaný vývoj systému

Participácia na aktuálne prebiehajúcich projektoch APVV VMSP-P-0142-09 Spalek, J. a kol.: Vývoj, výskum a implementácia doplnkovej cestnej signalizácie pre zabezpečenie bezpečnosti na železničných priecestiach a priechodoch pre chodcov (spoluriešiteľ, 2009-2011) ITMS-26220220089 Janota, A. a kol.: Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky. Projekt Európskeho štrukturálneho fondu a MŠ SR (koordinátor, 2010-2013) ITMS-26220120028 Matiaško, K. a kol.: Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy. Projekt Európskeho štrukturálneho fondu a MŠ SR (spoluriešiteľ, 2009-2011) ITMS-26220220049 Gregor, M. a kol.: Vývoj modulárnych robotických systémov - VMROS. Projekt Európskeho štrukturálneho fondu a MŠ SR (spoluriešiteľ, od 2009-2011) ITMS-26220220009 Mičieta, B. a kol.: Inteligentný modulárny systém kontroly kvality súčiastok - InMoSysQC. Projekt Európskeho štrukturálneho fondu a MŠ SR (spoluriešiteľ, 2010-2011)

Doplnkové informácie