Odborníci z KRIS pracujú na výnimočnom skeneri

Výskumnému tímu Katedry riadiacich a informačných systémov sa opäť dostalo zaslúženej mediálnej pozornosti.

Bližšie informácie v článku Žilinského večerníka.

Doplnkové informácie