Všeobecné

Prezentácia KRIS

Prezentácia vedecko-výskumných aktivít KRIS  icon_pdf1

O katedre

Katedra Riadiacich a Informačných Systémov (ďalej len KRIS) sa v súčasnosti profiluje v akreditovanom študijnom odbore 19 Kybernetika, koncipovanom ako 3-ročné bakalárske, 2-ročné inžinierske a 3-ročné doktorandské štúdium na Fakulte eletrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Všetky uvedené študijné programy sú akreditované rozhodnutím MŠ SR č. 2015-18768/47288:2-15A0 a 2015-18768/47299:3-15A0. 

Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov KRIS je orientovaná na oblasť analýzy a syntézy informačných, riadiacich a zabezpečovacích systémov od teoretických modelov až po riešenie aktuálnych projektov praxe, vrátane ich implementácie. V mnohých úsekoch má KRIS exkluzívne postavenie v SR, najmä v expertíznej činnosti v oblasti analýzy a syntézy železničných zabezpečovacích systémov, so zameraním na ich bezpečnosť. Oblasť spoľahlivého a bezpečného prenosu a spracovania informácií pri riadení vybraných kritických procesov, či už ide o zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv, zložité technológie alebo bezpečnostné systémy na ochranu osôb a majetku dáva dostatočný priestor pre aktivity celého kolektívu katedry. Realizácia informačných služieb na operatívne riadenie s podporou automatizácie a výpočtovej techniky dáva možnosť uplatnenia v rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva.


Katedra má dlhoročnú spoluprácu s viacerými partnerskými univerzitami a komerčnými spoločnosťami nielen na úrovni spoločného riešenia výskumných projektov, ale aj výmeny študentov, výskumníkov a učiteľov.

Na KRIS pôsobí celkom 15 pedagógov, 1 technicko-hospodársky pracovník, 2 výskumní pracovníci a 5 interných doktorandov. Z pedagogických pracovníkov sú 4 vo funkcii profesor, 1 hosťujúci profesor, 4 docenti, 6 odborní asistenti s vedeckou hodnosťou PhD. Obaja výskumní pracovníci majú vedeckú hodnosť PhD.

Katedra má dve oddelenia : Oddelenie automatizačných a signalizačných systémov a Oddelenie komunikačných a informačných systémov.

 

Vývoj názvu katedry v rokoch

Vznik a vývoj Katedry riadiacich a informačných systémov je spätý so vznikom a históriou Českého vysokého učenia technického v Prahe, Vysokej školy železničnej v Prahe a Žilinskej univerzity v Žiline.

Z Českého vysokého učenia technického v Prahe sa 1. 10. 1953 vyčlenila Fakulta železničného inžinierstva pod názvom Vysoká škola železničná. Tá mala pôvodne päť fakúlt: stavebnú, elektrotechnickú, strojnícku, dopravnú a vojenskú. Po premiestnení vysokej školy do Žiliny (1959 – 1962) sa jej názov zmenil na Vysoká škola dopravná, jednou z troch fakúlt sa stala Fakulta strojnícka a elektrotechnická.

Katedra blokov a spojov: 1953  -  1992, z toho

·         1953 – 1962 v rámci Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy železničnej v Prahe

·         1962 - 1980 v rámci Fakulty strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravnej v Žiline

·         1980 - 1992 v rámci Fakulty strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

Katedra informačných a zabezpečovacích systémov: 1992 – 2002, z toho

·         1992 - 1996 v rámci Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

·         od r. 1996 v rámci Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Katedra riadiacich a informačných systémov: od r. 2002

 

Štruktúra katedry

 

 

Katedra riadiacich a informačných systémov

vedúci katedry

tajomník katedry

študijný poradca

sekretariát, THP

prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng.

doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Ing. Peter Nagy, PhD.

Mgr. Kamila BTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie komunikačných a informačných systémov

Oddelenie automatizačných a signalizačných systémov

vedúci oddelenia
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.
AB 220
vedúci oddelenia
AB 221
Ing. Emília Bubeníková, PhD.    AB 218
AB 214

doc. Dr. Ing. Peter Vestenický

AB 211 doc. Ing. Marián Hruboš, PhD.
AB 215
Ing. Peter Holečko, PhD.
AB 217
prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EurIng.
AB 223
Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD. AB 218 Ing. Peter Nagy, PhD.
AB 213
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
AB 209
AB 216
 
 
AB 214

výskumní pracovníci

doc. Ing. Michal Gregor, PhD. AB 216 Ing. Dušan Nemec, PhD. AB 215

denní doktorandi

Ing. Ján Andel AB 209 Ing. Marek Bujňák AB 209
Ing. Milan Medvedík AB 212
AB 210
Ing. Pavol Kuchár AB 208 Ing. Branislav Malobický AB 212
Ing. Michal Skuba AB 208    

 

 

Partneri vedecko-technickej spolupráce

Partneri vedecko-technickej spolupráce v SR

 •  ABB, s. r. o.
 •  ADOTEL-HEX, s. r. o., Žilina
 •  ANDIS s. r. o., Analógové a digitálne systémy, Bratislava
 •  APPLIFOX, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
 •  Ardos AZ a. s., Bratislava
 •  B+R Automatizace, s. r. o. - organizačná zložka, Nové Mesto nad Váhom
 •  Betamont s. r. o., Zvolen
 •  CONTAL OK, s. r. o., Žilina
 •  Continental Matador s. r. o., Púchov
 •  ELISS s. r. o., Žilina
 •  ESA Solution s. r. o., Žilina
 •  ET-test s. r. o., Žilina
 •  EVPÚ s. r. o., Nová Dubnica
 •  FEI STU Bratislava
 •  FEI TU Košice
 •  FIIT STU Bratislava
 •  Geomatika s. r. o., Bratislava
 •  HELDIS s. r. o., Ružomberok
 •  Jablotron Slovakia s. r. o., Žilina
 •  KIA Žilina
 •  MtF STU Bratislava
 •  Reflex Plus s. r. o., Košice
 •  Reforma s. r. o., Žilina
 •  Rockwell Automation Slovakia, s. r. o.
 •  Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.
 •  Siemens, s.r.o Bratislava
 •  Siemens Mobility, s. r. o., Bratislava
 •  Siemens Building Technologies Slovensko s. r. o., Fire Safety, Bratislava
 •  SjF TU Košice
 •  SKYTOLL, a. s. Bratislava
 •  SOMI Systems a. s., Banská Bystrica
 •  SÚTN, Bratislava
 •  Technická univerzita Košice
 •  Výskumný ústav dopravný a. s., Žilina
 •  Združenie PROFIBUS.SK
 •  Želsys, a.s., Bratislava
 •  ŽSR, a.s. Bratislava

 

Partneri vedecko-technickej spolupráce v zahraničí 

 •  ADAC - Allgemeiner Deutcher Automobil Club, Nemecko
 •  AK signal, a. s.
 •  AŽD Praha s. r. o., Obchodní úsek pro silniční telematiku, Praha, ČR
 •  BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatika Tanszék, Budapest, Maďarsko
 •  CNTK – Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Varńava, Poľsko
 •  DE BUELE Technics, Hamme, Belgicko
 •  Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha, ČR
 •  ELTODO EG, Praha, Česká republika
 •  FD ČVUT, Praha, Česká republika
 •  HTE – Scientific Association for Infocommunications, Budapešť, Maďarsko
 •  INRETS – Institut National de Recherche sur les Transporte et leur Sécurité, Lille, Francúzsko
 •  Institute for Traffic Safety and Automation Engineering, TU Braunschweig, Nemecko
 •  Lappeenranta University of Technology, Fínsko
 •  MATÁV, Budapest, Maďarsko
 •  První Signální, a. s., Ostrava, ČR
 •  Rockwell Automation, s. r. o., Kolín, Česká republika
 •  SDT – Sdruņení pro dopravní telematiku ČR, Praha, ČR
 •  Signalbau, a. s., Přerov, ČR
 •  Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poľsko
 •  Thales Rail Signalling Solutions GmbH, Viedeň, Rakúsko
 •  Todor Kableshkov Higher School of Transport, Sofia, Bulharsko
 •  VUT FEKT, Ústav telekomunikací, Brno, Česká republika

Výročné správy

Výročné správy obsahujú informácie o štruktúre, pedagogických, vedecko-výskumných a odborných aktivitách KRIS

Mapa katedry

kris

legenda

Doplnkové informácie